Image

Chyby novostavieb - posudok č.1

Hamuliakovo – chyby novostavby (exteriér)


Posúdenie realizovanej novostavby spracované na základe dohody s vlastníkmi rodinného domu na účely informovanosti o potenciálnych nebezpečenstvách, vyplývajúcich z profesionálne nedokonalého riešenia detailov stavby, postavenej čiastočne v rozpore s projektovou dokumentáciou na stavebné povolenie (a bez realizačného projektu).

Obhliadka:
Ing. Ján Šablatúra
Ing.arch. Dagmar Števčeková
fotodokumentácia z obhliadky dňa 11.08.2013 s komentárom

 

 • Všetky tyče bleskozvodu sú nižšie, ako je výška krbového komína

tyce bleskozvodu a komina

 

 • Odvetranie kanalizácie chýba, vôbec nebolo zrealizované, výška komína z plynového kotla
  nad strechou je cca rovnaká, ako prieduch digestora...

odvetranie kanalizacie

 

 • Niektoré uchytenia vodorovných častí bleskozvodu sú uvoľnené – nefunkčné

 

 • Pod štrkovým násypom na streche chýba geotextília

 

 • Nesprávne ukončenie obidvoch lexanových prestrešení, oceľové profily hrdzavejú po celej dĺžke,
  nielen iba pod už perforovaným lexanom


 

Prestrešenie terasy – plánovaná demontáž, preriešenie a úprava (zimná záhrada)

 • Nesprávna konštrukcia obidvoch lexanových prestrešení, spodná lišta zabraňuje stekaniu vody,
  chýba odkvap a dištancia medzi lexanom a profilmi

 

 • Hrubá vrstva tmelu rieši chybný detail chýbajúcej okrajovej lišty iba čiastočne
  lexan je pod uchytávacími skrutkami bez horných pásov zbortený, praská a preteká

 

Markíza nad vstupom – výmena lexanu, oprava a doplnenie

 • Keď už tam musí byť tmel, tak by aspoň mohol byť po celej dĺžke, chýba riešenie odkvapu
  (na vstupnej lexanovej markíze, aj na prestrešení terasy)

 

 • Farebná omietka je pofŕkaná niečím mastným – fľaky na fasáde, je otázne, či vôbec na to chytí nová maľovka

 

Vjazd do garáže má viac jedinečných riešení – už teraz prejavené chyby sa budú iba
zhoršovať, bolo by to potrebné riešiť ... ale nie je to našťastie obytná plocha

 • Interiérová dlažba (asi nasiakavý asi gres neznámej proveniencie) je vytiahnutá do exteriéru
  pravdepodobne úplne chýba tepelná izolácia ostenia otvoru pre garážovú bránu

 

 • Tepelný most spôsobuje odpadávanie omietky (plesne) a praskliny v ploche dlažby
  škárovacia hmota (aká?) je odpukaná, po čase sa dlažba aj sokel uvoľnia a odpadnú úplne

 

 • Chýbajúca dilatácia na rozhraní vonkajšej a vnútornej dlažby vlastne ani ju niet veľmi kam dať,
  keďže vnútorná dlažba prechádza do exteriéru

 

 • Zvislá prasklina v nadpraží otvoru (vďaka bielej farbe asi nevidno výkvet)
  všade chýba odkvapová omietková lišta – voda vzlína a ostáva uzavretá v ostení

 

 • Rovnaký detail s prasklinou nad oknom – tu už voda narušila omietku viditeľný výkvet nad oknom

 

 • Viacnásobné vodorovné praskliny v okennom ostení omietka na okennom ráme drží iba zázrakom a pomocou tmeluChýbajúca odkvapová omietková lišta nad okennými a dvernými otvormi v kombinácii s málo
predsadeným oplechovaním atiky môže po čase spôsobiť deštrukciu omietok fasád.

 

 • Nerovnomerne predsunuté vyloženie odkvapového plechu na atike – krivé obvodové múry
  pri prudších dažďoch voda tečie po fasádach ... pozor na vymývanie omietok

 

 • Hrdzavá stojka v mieste kotvenia lexanového prestrešenia zadnej terasy detail kotvenia? betón? murivo? izolácia?

 

 • Všetky múriky oplotenia sú zakončené iba vodorovnou omietnutou plochou ak tam aj je náterová
  hydroizolácia, je najskôr prerazená profilom ... toto asi dlho nevydrží

 

 • Detail osadenia plynomeru a elektromeru v plote
  ... tiež by sa s tým asi malo niečo urobiť, keď sa raz bude opravovať oplotenie

 

Ak sa nepodarí reklamovať realizáciu vstupnej bráničky a posuvnej brány, bude potrebné na
vlastné náklady doriešiť celý vstupný priestor pozemku.

 • Chodník od vstupu do domu je vyspádovaný k oploteniu, ale spád nabok je nedostatočný
  keď už to je takto, treba tam vložiť žľaby a vodu odviesť na trávnik (alebo do „jímky“)

 

 • Detail pri motore a koľajnici posuvnej brány – voda sa tam drží, ničí podklad dlažby aj múrik
  navyše dlažba je nalepená na betónovom podklade a voda nemá kam vsakovať

 

 • Odpadávajúca omietka múrika oplotenia betónový podklad (základ?) a detail kotvenia koľajnice
  posuvnej brány

 

 • Treba asi vymeniť matice za také, ktoré naozaj nezhrdzavejú rovnako oceľové profily
  pred konečnou úpravou bolo treba aspoň galvanicky pozinkovať

 

 • Toto je jednoznačne na reklamáciu u dodávateľa pojazdnej brány hrdza zatiaľ nesteká
  po omietke, ale to je tiež iba otázka času

 

 • Rovnaká reklamácia, ale podľa kotvenia čiernym železom možno aj iný dodávateľ?

 

 • Tu už hrdza steká po omietke, iba povrchový náter na oceľové profily bráničky nestačí

 

 • Takto to dopadne, keď sa betónová dlažba určená do podsypu nalepí na podklad voda
  vtečie do prázdnych škár a dlažbu aj marmolit po krátkom čase odtrhne

 

 • Dlažba na terase je pokvapkaná hrdzou, stekajúcou zo zhrdzavených profilov pod lexanom
  predpoklad je, že to bude čoraz horšie, až kým sa prestrešenie nevymení (nezruší)

 

 • Toto sú detaily neukončenej stavby tepelné mosty, odhalený polystyrén a dlažba , pod ktorou stojí voda ...

 

Jednoduchá oprava to nie je – aby sa dalo toto opraviť a dokončiť, je potrebné
demontovať dlažbu na terase aj na všetkých chodníkoch okolo domu.

 • ... a voda sa nemá kam odpariť, alebo vsiaknuť v zime zvyčajne zamrzne, cca zdvojnásobí
  svoj objem a poškodí izolácie i omietky

 

 • Neukončený detail spodnej stavby marmolitom zapackany polystyrén má aj napriek stabilizácii
  občas tendenciu „sublimovať“

 

 • Výkvet (vápenatých solí), ktorý je na vonkajšej omietke, môže časom prejsť do interiéru
  ... podmienky na to má

 

 • Bleskozvod – má dostatočný oblúk cez atiku, chráničku, revízny otvor ... ?

komín je najvyšším bodom stavby – bleskozvod je teraz zbytočný

 

 

 • Uchytenie krbového komína – pomaly začínajúci proces hrdzavenia

 

 • opakovaný detail terasy – po úpravách záhrady sa ho podarilo čiastočne skryť pod obsyp
  ... ale proces deštrukcie sa tým samozrejme neprerušil

 

 • Nedokončené riešenie hlavného vstupu, bude nutné to dorobiť

 

 • Stena je pofŕkaná niečím mastným (nielen tu)

 

 • Detail „prahu“ vstupných dverí a „sokla“ steny vpravo

 

 • Detail „prahu“ vstupných dverí a „sokla“ steny vľavo

 

 • Zatekanie cez lexanovú markízu nad vstupom

 

 • Pohľad z druhej strany, navyše ofŕkaná fasáda

 

Súčasťou vstupného priestoru na pozemok je aj vstup do domu – je potrebné čo najskôr upraviť
lexanovú markízu, aby stekajúca dažďová voda ďalej nepoškodzovala fasádu.

Zatečená stena pod markízou (vymývanie omietky, zmena farebnosti fasády), chýbajúci dažďový zvod

 

 • Hrdza stekajúca z nesprávneho spôsobu kotvenia lexanu na oceľovom profile
  do ukončovacieho Al profilu, kde vytvára hladinu

 

 • Druhá strana – zatečená stena pod markízou (vymývanie omietky, zmena farebnosti fasády)
  chýbajúci dažďový zvod

 

Technická miestnosť bude súčasne s rekonštrukciou kúpeľne doplnená o malý sprchový box,
počas jeho realizácie je možné (skôr nutné...) skontrolovať rozvody vody a kanalizácie
v okolí čerpadla studničnej vody, ktoré sa nezhodujú s projektovou dokumentáciou.

 

 • Studničná voda – stopstav používaniu na prípravu teplej vody a vykurovanie
  podľa vodného kameňa a hrdze na zariaďovacích predmetoch v dome v poslednej chvíli

 

 • Vtipné riešenie kolena zaústenia digestora z kuchyne cez strop technickej miestnosti
  dodatočne páskou prekrytý otvor v kanalizačnej rúre

 

 • Detail pred zapáskovaním – otvor na spodku rúry (kuchynské vône v technickej miestnosti)

 

 • Jeden z detailov okolo čerpadla studničnej vody v skrinke pod drezom v technickej miestnosti

 

 • Dva filtre na prívode studničnej vody

 

 • V interiéri je najväčšou viditeľnou chybou masívne zamokanie priečky medzi kúpeľňou a spálňou. Kúpeľňa sa bude celá rekonštruovať (v rámci rekonštrukcie sa dorobí chýbajúce odvetranie kanalizácie, odstráni sa príčina zamokania priečky, spôsobeného najpravdepodobnešie zlým prevedením náterových izolácií sprchovacieho boxu, prasklinou v obklade boxu a poddimenzovaným sprchovým sifónom odtokového žľabu; a vymenia sa zariaďovacie predmety zdravotechniky, poškodené hrdzou a vodným kameňom).

 

 • Jedinečný detail vaňovej batérie, zhrdzavené napojenie sprchovej hadice v rámci
  miestneho hamuliakovského koloritu


Elektroinštalácie – pravdepodobne chýba prepäťová ochrana.

Zdravotechnika – pravdepodobne nebol zrealizovaný ani cirkulačný okruh vodovodu.

Estetická chyba v interiéri – sadrokartónový podhľad najmä v obývačke je prevedený tak, že
po nasvietení na ňom vidno spájanie jednotlivých tabúľ a presádrované pásky – možnosť
odstrániť pri prvej maľovke.

Potenciálne estetické nebezpečenstvo – veľkoplošná dlažba v spoločenskej časti domu,
v šatníku a spojovacej chodbe je bez dilatačných škár – pri podlahovom vykurovaní na
rozdiel od slabo kúriacich pôvodných majiteľov terajším teplomilným vlastníkom hrozia
praskliny v dlažbe. Po zime je nutné dlažbu skontrolovať.

 • Pri rekonštrukcii kúpeľne doriešiť predelenie podláh asi prechodovou lištou
  (a tak, aby sa nemusela demontovať zárubňa...)

 

Vzhľadom na to, že podlahové vykurovanie v dome je svojsky riešené (s jediným
priestorovým termostatom oproti krbu, s expanznou nádržou bez poistného ventilu
zaústeného do kanalizácie, s utajeným spôsobom regulácie a napúšťania systému, atd.),
bolo by vhodné upraviť ho tak, aby bolo užívateľsky komfortné, správne a podľa noriem.
Odporúčaná konzultácia: Buderus – technik: p. Martinka 0905 620 244

Bratislava, 09.09.2013                Ing.arch. Dagmar Števčeková

© 2023 HUTYX-JŠ, s.r.o. • tvorba eshopu cez UNIobchod, webhosting spoločnosti WEBYGROUP